English |  Español  |  中文|  Tiếng Việt nam

Chào mừng bạn đến với Hệ thống Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Công dân Milpitas. Nếu như đây là một cuộc gọi Khẩn cấp xin hãy gọi tới số 911.. Sử dụng hệ thống báo cáo cảnh sát qua mạng này bạn có thể nộp một báo cáo ngay lập tức và có thể in một bản báo cáo miễn phí. Xin hãy trả lời chắc chắn những câu hỏi sau để biết được việc nộp báo cáo cảnh sát qua mạng có phù hợp cho bạn hay không:

  • Đây không phải là một Sự vụ Khẩn cấp?
  • Sự vụ xảy ra trong khu vực của Thành phố Milpitas?
  • Không có nghi phạm nào được Biết?
  • Sự vụ không xảy ra trên đường Xa lộ Tiểu bang?
Nếu như bạn trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi trên, bạn đã sẵn sàng tạo một báo cáo qua mạng. Xin hãy tắt chương trình tự động ngăn chặn pop-up trước khi bạn bắt đầu lập báo cáo. Nếu như bạn trả lời không cho bất kỳ câu hỏi nào xin hãy xem qua phần Các Câu hỏi Thường gặp về Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Công dân của chúng tôi.

Khi hoàn thành báo cáo này bạn sẽ:

  • Nhìn thấy dòng chữ: "Báo cáo cảnh sát của bạn đã được nộp" cho bạn thấy rằng báo cáo cảnh sát của bạn đã hoàn tất.
  • Nhận được một số quản lý báo cáo của cảnh sát.
  • Có thể in một bản báo cáo của cảnh sát để lưu trữ trong hồ sơ riêng.
Xin Lưu ý:
  • Tất cả các sự vụ báo cáo thông qua Hệ thống Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Công dân sẽ được cứu xét.
  • Khi cứu xét, nếu có điều gì cần được điều tra thêm về sự vụ của bạn thì chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
  • Nộp một báo cáo cảnh sát gian dối là một tội.

Sử dụng Hệ thống Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Milpitas bạn có thể báo cáo những sự vụ sau đây (xin chọn một):

Tài sản bị mất Ăn trộm danh tính Ăn trộm Đâm xe bỏ chạy
Trộm xe Cuộc gọi Quấy rối Đập phá 
Chạy trên nền chương trình Báo cáo Cảnh sát Qua mạng của Công dân của Coplogic